Služby

Nabízené služby:

Obchodní společnosti a OSVČ:

 • zpracování podvojného účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování výkazů Intrastat
 • zastupování při jednání s finančním úřadem
 • zpracování statistických výkazů
 • zpracování roční účetní závěrky
 • sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolních a souhrnných hlášení

Mzdová agenda:

 • zpracování mezd
 • zasílání měsíčních přehledů zdravotním pojišťovnám a OSSZ
 • podání přihlášek a odhlášek na zdravotní pojišťovny a OSSZ
 • zpracování ELDP
 • roční zúčtování daní ve mzdě
 • roční vyúčtování zálohové a srážkové daně
 • zastupování při jednání se zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení

Daňová přiznání:

 • k dani z příjmů právnických osob
 • k dani z příjmů fyzických osob
 • k dani z přidané hodnoty (včetně souvisejícího kontrolního a souhrnného hlášení)
 • k dani silniční
 • k dani z nemovitých věcí
 • k dani z nabytí nemovitých věcí
 • k dani darovací
 • k dani dědické

Ostatní služby:

 • zakládání obchodních společností a OSVČ
 • zprostředkování virtuálního sídla
 • zprostředkování konzultace nebo odkladu daňového poradce
 • zprostředkování konzultace a poradenství v oblasti transferových cen
 • dle individuální domluvy poskytnutí možnosti vzdáleného on-line přístupu do účetnictví prostřednictvím programu PREMIER system